PORTFOLIO : URBAN-DESIGN :

Pacific Gateway Master Plan

San Diego, California

Mi Pueblo, Urban Design Study

San Ysidro, California

Deseos Mexico

Mexico City, Mexico